Cleeven byggdes på 2 starka övertygelser :

Vi är övertygade om att europeiska ingenjörers spetskompetens kommer att göra det möjligt för Europa att förbättra sin ledande ställning när det gäller teknisk innovation och R & D.

Som ingenjörer arbetar vi aktivt tillsammans med våra kunder för att säkerställa deras globala konkurrenskraft.

Våra konsulters höga nivå av teknisk expertis och kompetens samt relationsbyggande med kunder gör det möjligt för våra kunder att genomföra sina projekt.

Vår insats syftar till att ge de bästa mänskliga och tekniska färdigheter inom optimala tidsramar.

Vi har alla en skyldighet att hålla medvetenheten. Vi måste utnyttja vår mänskliga och intellektuella potential för att bidra till en bättre värld.

Efter en selektiv rekryteringsprocess stöder vi våra konsulter genom att långsiktigt arbeta för deras kompetensutveckling. Målet är att göra våra konsulter medvetna om deras potential och hjälpa dem att utveckla den. Vi vill starkt bidra till att öka kommunikationen och kundrelationerna hos alla omkring oss.

Vi siktar högt: Det är vårt mänskliga uppdrag att öka medvetenheten hos dem omkring oss. Det här är inte nödvändigtvis så enkelt som det ser ut...

Övertygelser... Energi... Talanger... Färdigheter... Plikt... Motivationer... den mänskliga touchen!
Det intresserar mig!
Cleeven bidrar till våra kunders globala konkurrenskraft genom att stödja på tre nivåer:

- Innovation & Patent
- R & D/ Teknikutveckling
- Operativ effektivitet
100% Engagemang
100% Teknologi
100% Personlig utveckling
100% Innovation
100% Human Touch

Vårt UPPDRAG

"Att bidra till att öka vår självkännedom och medvetenhet hos dem omkring oss"

INTEGRITET

 • Att vara ärlig (mot dig själv och andra)
 • Alltid ha goda avsikter
 • Förbli opartisk och resonera objektivt
 • Kom ihåg var du kommer ifrån

PLIKT

 • Acceptera att allt beror på dig
 • Erkänna och acceptera ansvaret för dina misstag
 • Analysera dina misslyckanden och framgångar
 • Att agera som ett exempel för andra

PRESTATION

 • Att känna sig själv
 • Att ifrågasatta sin tro
 • Identifiera vad som driver dig och utnyttja det
 • Gå över ditt ego
 • Överträffa dina gränser

MOD

 • Göra det som är rätt
 • Fatta beslut
 • Omsätta dina tankar till handling
 • Att vara självbekräftande och bekräftande mot andra
 • Ta genomtänkta risker

Filtrera efter jobb/sektor

Som kvalificerings-/valideringsingenjör är du en del av ett team där du ansvarar för kvalifikationsvalideringen av utrustningen och verktygen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

 • Kvalificering och validering av utrustning och verktyg
 • Riskanalys
 • Framställande av testprotokoll, ändringsprotokoll och valideringsrapporter
 • Utföring av DQ-, IQ-, PQ-, FAT- och SAT-test
 • GMP- och FDA-kompabilitet
 • Samspela med leverantörer och kunder

Du har en ingenjörsexamen inom automatik, mekanik eller motsvarande och du har förvärvat betydande erfarenhet av minst 1 år inom läkemedelsindustrin inom kvalificering/validering.

Jag skickar mitt cv

Som projektledare inom automation kommer du att jobba med följande uppgifter:

 • Granskning av uppfyllande av budget, deadline och kvalitet
 • Projektets framgångar, dvs. uppgraderingar, moderniseringar, nya arbeten, implementeringar och standardiseringar
 • Färdigställning och/eller granskning av specifikationer
 • URS (User Requirements Specifications)
 • HDS (Hardware Design Specifications)
 • SDS (Software Design Specifications)
 • Programmering och validering
 • Installering och användarutbildning
 • GAMP, 21 CFR del 11 och BPx-överensstämmelse
 • Samspelar med dem som är involverade I projektet

Du har en 5 års civilingenjörsexamen, som specialiserar sig i automation, industriell IT eller liknande, eller motsvarande erfarenhet på över 3 år inom automationsområdet.

Jag skickar mitt cv

Som Automationsingenjör på automationsavdelningen är du ansvarig för programmering av automatiska styrenheter. Din roll kommer att innefatta:

 • Programmering av automatiska styrenheter
 • Diagnostik och felsökning
 • Utvecklingsstöd
 • GAMP, 21 CFR del 11 och BPx-kompabilitet

Du har en 5 års ingenjörsutbildning, specialiserad mot automation, och har erfarenhet under minst 1 års tid inom läkemedelsbranschen inom området för automatiska styrsystem som kör ett eller flera av följande system: Siemens, Allen Bradley, Honeywell, RSlogix, deltaV, Historian etc.

Jag skickar mitt cv

Som processingenjör är du en del av ett team där du kommer att delta i att utveckla processer. Din roll kommer att vara att utföra och bidra till:

 • Genomförbarhetsstudier
 • Designa processer och verktyg
 • Konceptdesign
 • Grundläggande design
 • Detaljerad design
 • Utformning av URS-specifikationer
 • Upprätta PFD- och PID-diagram
 • GMP-kompabilitet

Du har en 5 års civilingenjörsutbildning med huvudämne inom processteknik, kemiteknik, bioteknik eller liknande, och har erfarenhet under minst 2 år inom läkemedelsindustrin inom processteknik.

Jag skickar mitt cv

Som en IT-valideringsingenjör är du en del av ett team där du kommer att ansvara för validering av datoriserade och automatiserade system. Du kommer att utföra följande arbetsuppgifter:

 • Validering av automatiska styrenheter, övervakare och MES (Manufacturing Execution Systems)
 • Funktionsanalyser
 • Framställa testprotokoll, ändra kontroll- och valideringsrapporter
 • Utför DQ, IQ, OQ, PQ, FAT och SAT test
 • GAMP, 21 CFR del 11 och BPx-överensstämmelse
 • Samspela med leverantörer och/eller kunder

Du har en civilingenjörsexamen, med huvudämne inom automation, industriell IT eller liknande. Du har uppnått betydande erfarenhet under minst 1 års tid inom läkemedelsindustrin inom CSV i relation till Siemens, Allen Bradley, Emerson, deltaV, Honeywell, RsLogix, Historian och annan teknik.

Jag skickar mitt cv

Som el-ingenjör är du en del av ett team där du är ansvarig över att genomföra elektriska studier. Du har en utbildning som ingenjör eller över 5 år av arbetserfarenhet. I den här rollen kommer du att utföra:

 • Förvaltning av elektriska studier
 • Slutförande av elektriska filer (diagram, tekniska dokument etc.)
 • Specifikationer för elektrisk utrustning
 • Elektrisk kampanjhantering tester
 • Övervakning av leverantörer
 • Byggplatsledning
 • Implementeringsövervakning

Du har pluggat civilingenjör eller har en Master degree inom elektroteknik. Du har uppnått betydande erfarenhet under minst 3 år som arbetar för ett företag inom industrisektorn.

Behärskning av det svenska språket krävs för denna position.

Jag skickar mitt cv

Som El ingenjör jobbar du på en designavdelning: Du kommer att vara en del av ett projektteam inom designavdelningen. I synnerhet kommer du att arbeta med frågor som rör design, dimensioneringsutrustning och tekniska specifikationer.

Du har en ingenjörsutbildning med en specialisering inom elteknik, och du har fullgjort betydande praktikplatser som gör det möjligt för dig att snabbt öka dina färdigheter.
Behärskning av en elektrisk CAD-programvara är ett plus.

Jag skickar mitt cv

Som Elingenjör utstationerad till Industrial Engineering Center, ansvarar du för uppdrag i samband med projektledning, design och övervakning av elverk.

Du kommer att utföra följande uppdrag:

 • När det gäller design: Varulager, diagnostik och genomförbarhetsstudier till entreprenörernas anbudsförteckning
 • När det gäller övervakning av utförandet av arbeten: Signering av exekveringsstudier, hantering av utförande av verk och verksamhet innan godkännande
 • Du kommer att kunna hantera att handskas med ett team av ingenjörer och designtekniker
 • På din nivå kommer du att upprätthålla tekniska relationer med dina kunder och du kommer att vara uppmärksam över deras behov

Du har en civilingenjörsutbildning och har minst 2 års erfarenhet. Du har bra kunskap om hög- och lågspänningselektricitet, standarder och elektrisk design (AutoCAD eller motsvarande). Flytande svenska krävs för denna position. (Tillfälliga resor 4-5 gånger per år)

Jag skickar mitt cv

Som Engineering projektledare utstationeras du till vår kunds anordningar där du ansvarar för att uppnå mål gällande tidsfrister, kvalitet och kostnader i förhållande till en portfölj av industriprojekt.
Du kommer att säkerställa projektledning för följande:

 • Organisation av verksamheten
 • Samordning av möten
 • Hantera korrigerande åtgärder
 • Inrätta och övervaka projektindikatorer

Du är kundens prioriterade mellanhand: presentationer, deltagande i PDR-översynen, CDR-granskning etc.
Du kommer också att bidra till försäljningsverksamheten: svara på anbudsinfordringar, presentationer och skadehantering. Med hjälp av din erfarenhet kommer du att bidra med din kunskap om de tekniska områdena som ingår i projektet (design och beräkning). Du rapporterar regelbundet till din linjechef såväl som till den kund som berörs av projektet.

Du är utbildad civilingenjör och har minst 7 års erfarenhet med avseende på projektledning inom industrin där man hanterar projekt och team med 10 till 20 personer.
Du har kunskap inom riskhantering, och budget- och kontraktshantering.
Du har en bra nivå på teknisk engelska.
Du är bra på mänskliga kontakter, har ledarskapsfärdighet och kan hantera ansvar.

Jag skickar mitt cv

Som metodtekniker arbetar du på metodavdelningen hos en av våra kunder och du kommer att ansvara för:

 • Analysering, förståelse och framställning av tekniska dokument för specialmaskiner som tillverkar flygplansdäck, tunga lastbilar etc. (anvisningar om montering, installation, underhåll, användning, justeringar etc.)
 • Skapa och uppdatera den tekniska databasen och genomföra pågående förbättringar av tillvägagångssätten.
 • Samverkan mellan arbetsplatsen, designavdelningen, kvalitet och inköp under den tekniska framställningen, genomförandet och monteringsfasen.
 • Godkännande av processen och hantering av bristande överensstämmelser.
 • Tillhandahålla kvalitetsstöd för leverantörer
 • Tillhandahålla teknisk support vid installation av maskiner på kundens webbplats.

Du har 5 års utbildning inom maskinteknik och du har erfarenhet av design och/eller metoder inom specialmaskiner.
Behärskning av CAD-/CAM-designprogramvara, såsom t.ex. SolidWorks, är en fördel.

Jag skickar mitt cv

Som mekanisk konstruktör, innefattar dina uppgifter:

 • Analysering av specifikationer
 • Samspel mellan de olika områdena (maskinteknik, elteknik, instrumentation, civilingenjör etc.)
 • Anbudsförfarande för leverantörer samt analys och förtydligande av deras anbud
 • Granska och validera detaljerade mönster efter beställningen har placerats
 • Övervakning av leverantörer
 • Hantering av tekniska dokument
 • Framställning av installationsprocedurer och övervakning av dem

Efter en mekanisk utbildning (ingenjör eller civilingenjör) har du första maskintekniska erfarenheten inom industrin (praktik är också acceptabelt).

Du är nyfiken, dynamisk och har stark ledarkapacitet och förmåga att arbeta självständigt. Utöver detta har du god kommunikationsförmåga och är redo att ägna dig åt nya äventyr.
Behärskning av svenska krävs för denna position.

Jag skickar mitt cv

Som ingenjör med elektroteknisk eller mekanisk designutbildning, har du ansvaret för konstruktionen och utvecklingen av kablar (passagerarutrymme, motor etc.), prototypfordon enligt professionella standarder och de affärsregler som tillverkaren fastställt.

Ditt uppdrag kommer att vara att:

 • Designa mekaniska delar och kabelbanor
 • Studera och utföra kabelbanor i en CATIA V5 EHI –miljö
 • Generera 2D-kabeldragningar i en AutoCAD-miljö
 • Granska digitaliseringen och arkiveringen i databaser
 • Delta på möten och utbyta e-postmeddelanden i en internationell miljö (på engelska)

Designverksamheten utförs på designavdelningen
Kunskap om fordonsindustrin och ett starkt intresse för det
Att hålla sig till scheman och uppfylla åtaganden (bilindustrin)
Vi rekryterar ingenjörer som vill upptäcka fordonkabelområdet

Jag skickar mitt cv

Som förpackningsingenjör som utsetts till projektledare arbetar du i nära samarbete med design-, kvalitets- och produktionsteam. Du måste ingripa i aktiviteter som har samband med förpackning, och mekanisk och teknisk analys. I synnerhet kommer du att ansvara för följande uppgifter:

 • Design av förpackningens fysiska arkitektur
 • Implementeringskortets gränssnitt
 • Styrelsens termiska och mekaniska analyser
 • Upprätta definitionen av utrustning

Du har 5 års utbildning med inriktning mot maskinteknik eller elektronik och har mycket erfarenhet inom ingenjörskunskap för elektroniska lådor och förpackningar (minst 5 år).
Du kommer fram med förslag och kombinerar noggrannhet, oberoende och motivation.
Du är öppen och vet hur du arbetar i ett team på komplexa projekt som involverar flera affärer.

Jag skickar mitt cv

Som embedded elektronisk ingenjör är du ansvarig för studien, mjukvaruutvecklingen och deras kvalifikationer. Du definierar testprocedurer och tillhörande medel för produktion av slutprodukten. Du kontrollerar

 • Firmware-utvecklingen, Drivers, HW-/SW-gränssnitt och korsutvecklingsworkshops
 • Du ska ha kunskap av C/C++ och andra lågnivåspråk. Ha väsentlig kunskap av utveckling av mikrokontroller, nätverksprotokoll (TCP/IP, Wifi, ZIGBEE, Bluetooth etc.), testautomatisering och kvalifikation.
 • God kunskap inom digital och analog elektronik, komplementär kunskap inom mätteknik.
 • Du ska vara kompetent i engelska språket och det är ett plus om du talar svenska

Du har en ingenjörsutbildning, helst inom elektronik, och har minst 3 års erfarenhet av produktutveckling.
Helst vet du V-modell metodik.

Jag skickar mitt cv

Som Software Development Ingenjörkommer du att vara under direkansvaret för R&D-chefen. Du kommer att:

 • Analysera normerna, som finns för den specifika sektorn, och omvandla dem till serier av test
 • Utveckla och testa våra kvalificeringslösningar,
 • Garantera kvaliteten av utvecklingen,
 • Ingripa som stöd,
 • Delta i standardkommittéer.

Du har en examen inom teknisk ingenjörsvetenskap och har minst 2 års yrkeserfarenhet. Du har fått färdigheter inom följande områden: algoritmer, C#, Visual Studio och programtester.
Du har både en passion för mjukvaruutveckling och respekt för kundernas begränsningar.
De fördelar du erbjuder för att lyckas i ditt uppdrag är att du är självständig, du kommer med förslag och du har ett nyfiket sinne.

Jag skickar mitt cv

Som IT-ingenjör är du en del av IT-avdelningen hos en kund inom medicinska sektorn och fungerar som underordnad en projektledare. Du kommer att utföra alla steg som är involverade i att utveckla datorprogramvara (design och analys, arkitektur, kodning, acceptansförfarande, test och retrotest, utplacering, utbildning, dokumentation, övervakning/utvärdering och uppgraderingar).
Idealiskt sett vet du vilka tekniska verktyg och programmeringsspråk som används:

 • Webbutveckling: ASP.NET / JavaScript / JQuery / HTML / CSS
 • Objektorienterad utveckling: VB.NET
 • SQL: SQL Server
 • Utvecklingsverktyg: Visual Studio, Visual SourceSafe
 • OS: WINDOWS
 • Metoder: UML

EDu har en IT-ingenjörsexamen och har ett nyfiket sinne med en tillgivenhet för den tekniska dimensionen. Du har goda kontakter med slutanvändare och har utvecklat en kapacitet att lista och syntetisera, samt har du oberoende arbetsvanor.
Du är noggrann och metodisk och är särskilt uppmärksam på kvalitetsprocedurer och servicestandarder inom enheten och mer generellt inom den avdelning där du arbetar.
Behärskning av engelska krävs för denna position.

Jag skickar mitt cv

Som ingenjör inom kraftelektronikkraftelektronik inom elektronik-, flygelektroniks- och optikutvecklingsavdelningen inom försvarssektorn ansvarar du för att designa elektroniska underenheter som uppfyller de specifikationer som upprättats i samarbete med produktarkitekturteamen i enlighet med affärsmetoder och processer som gäller inom produktdivisionscentret.
Du ansvarar för följande aktiviteter i samband med utvecklingen av en elektronisk underenhet:

 • Deltagande i aktiviteter för att definiera produktarkitektur (som stöd till produktingenjören och arkitekterna)
 • Utarbeta relaterad spårbarhet och specifikationer i ljuset av produktarkitekturdokumenten och specifikationerna.
 • Definiera styrarkitekturen (definiera dimensioneringsdesignval och delfunktioner)
 • Säkerställa en design med en objektiv budget, som uppfyller testbarhet och produktivitetsnivån som man ställt upp, i samverkan med de industriella implementeringsteamen
 • Ange placeringsbegränsningar och säkerställa övervakning av dem
 • Förbereda och sedan genomföra utvecklingsprov och sedan formella verifieringsprov för styrelsen
 • Fastställande av överensstämmelsestatus för den färdiga konstruktionen. Korrigering av avvikelser noterade till produktingenjören eller fastställande av deras acceptabilitet

Du har en ingenjörsutbildning eller en avhandling inom elektronik och har färdigheter i analog- och kraftelektronik. Du är bekant med flyg- och rymdstandarder och försvars-/vapenområdet utgör inga problem för dig.
Du:

 • Har Kapaciteten att förnya
 • Har Analys- och syntesförmåga
 • Har Kapaciteten att anpassa sig
 • Är organiserad och noggrann
 • Är dynamisk, engagerad och resultatorienterad.

Jag skickar mitt cv

Vi rekryterar en ingenjör inom analogelektronik för ett projekt hos en högkvalitativ utrustningstillverkare. Inom detta sammanhang deltar du i:

 • Design (utarbetande av specifikationer för brädor, val av komponenter, design och inmatning av diagram, övervakning av routing-platser och larmövervakning)
 • Utveckling av en bock-, boost- eller flyback-strömförsörjning
 • Dokumentation
 • Verifiering och validering av programvaran på målet

Du har en examen som elektronikingenjör och har minst 2 års erfarenhet inom analog elektroniskt design.

Jag skickar mitt cv

Inom ramen för ett projekt inom R&D / söker vi en ingenjör inom området för utveckling av ström och analogelektronik som utsetts till projektdirektören. Du kommer att ansvara för konverteringarnas utformning med fram-, flyback- eller shut-off –omkopplare. Dina uppgifter kommer att vara enligt följande:

 • Dimensionering av flera spänningsomvandlare beroende på specifikationerna
 • Detaljerad utformning av dessa omvandlare (identifierande av komponenter och det preliminära diagrammet)
 • Hantera ingången till det detaljerade diagrammet, och placeringen och rutningen av styrelsen med hänsyn till de industriella begränsningarna
 • Förberedelser för prototypers testfaser: utarbetande av testprocedurens specifikation och provbänksspecifikation

Du har en examen som elektronikingenjör och har minst 2 års erfarenhet inom strömförsörjning och analogelektronik, helst inom rymdindustrin.
Du har kunskap inom simulationsverktyg såsom Simplis, Spice, MatCad, Symetrix och PSIM.
Du är självständig när det gäller att bli involverad i ett projekt som kräver respons.

Jag skickar mitt cv

Som en telekommunikationsingenjör är du en del av ett projektteam där du säkerställer “Utrustningens kvalitet” samt alla användningar av användningsområden (Voice, Data, SMS, MMS, Micro payments, Webservice etc.) som kräver INS. Din roll är att:

 • Analysera och undersöka med hjälp av protokollspår (Diameter, INAP, SS7 etc.) och/eller via MML Cmd-förfrågningar på systemet
 • Genomför övervakningen av VRS av nya funktioner på sidan
 • Arbeta i samarbete med ingenjörsstöd, projekt och parametreringsgrupper

Du har en ingenjörsexamen eller en 5 års civilingenjörsexamen inom telekommunikation eller system och nätverk. Du har även minst 2 års erfarenhet i en motsvarande position. Du har kunskap av UNIX-miljö och mobilnät.
Du gillar att arbeta i team och är en noggrann multi-tasker som är organiserad och lyhörd. Du har även goda analys- och syntesfärdigheter och är bra på att utarbeta dokument.

Jag skickar mitt cv

Som telekommunikationsingenjör är du expert på signalbehandling. Du är underordnad den tekniska direktören och du måste se till att:

 • De tekniska specifikationerna för produkterna utarbetas
 • Definiera och implementera modulerings-/demodulationsalgoritmer
 • Utvecklingen av SDR (Software Defined Radio) programvarodemodulationsalgoritmer
 • Utformningen av digitaliserade signalöverföringsprotokoll
 • Verifiering och validering av utveckling av firmware
 • Deltagande i portar till DSP och/eller uC-realtidsarkitektur
 • Validering av program- och maskinvaruprodukter

Du har en examen som ingenjör i elektronik eller IT och har specialiserat dig mot signalbehandling, och särskilt inom telekommunikations- och programvarudefinierad radio.

Du behärskar och har kunskap om följande:

 • Signalbehandling
 • Egenskaper hos klassiska moduleringar/demoduleringar
 • Digital modulering/demoduleringsteknik
 • Digital spektralanalys
 • Basbandskonvertering och utförande av digitala oscillatorer
 • Kanalfiltrering och multi-kanalisering
 • Korrigeringskode
 • Fördjupad kunskap om DSP, FPGA och uC-lösningar

Du har minst 5 års erfarenhet inom signalbehandling och särskilt inom telekommunikationsområdet.
Kunskap om inbyggda systemarkitekturdesign och utveckling av kommunikationsprotokoll med låg nivå är en fördel.

Jag skickar mitt cv

CLEEVEN Sc

Stockholm

SVERIGE

SVERIGE

Stockholm

CLEEVEN Sc
Vasagatan 16 (4th Floor)
111 20 Stockholm

Email: admin-sc@cleeven.com
Phone: +46 (0)76 898 40 25

CLEEVEN He

Basel

SCHWEIZ

SCHWEIZ

Basel

CLEEVEN He AG
Nauenstrasse 67
4052 Basel

E-mail: contact-he@cleeven.com
Phone: +41 (0)76 817 02 36

CLEEVEN Li

Lyon

FRANKRIKE

FRANKRIKE

Lyon

CLEEVEN Li
94 Quai Charles de Gaulle
CityOne Cité Internationale
69006 Lyon

E-mail: contact-Li@cleeven.com
Phone: +33 (0)4 72 69 03 34

CLEEVEN Ge

Grenoble

FRANKRIKE

FRANKRIKE

Grenoble

CLEEVEN Ge
Le Doyen
22 avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble

E-mail: contact-ge@cleeven.com
Phone: +33 (0)7 76 70 28 42

CLEEVEN Se

Sophia Antipolis

FRANKRIKE

FRANKRIKE

Sophia Antipolis

FRANKRIKE

CLEEVEN Se
Les Templiers
950 Route des Colles
06410 Sophia-Antipolis

E-mail: contact-se@cleeven.com
Phone: +33 (0)4 93 64 90 15

CLEEVEN Nd

Lille

FRANKRIKE

FRANKRIKE

Lille

CLEEVEN Nd
Parc Joire
44 Avenue de la Marne
59290 Wasquehal

Email: contact-nd@cleeven.com
Phone: +33 (0)7 76 58 49 70

CLEEVEN Mo

Monaco

Monaco

Monaco

Monaco

CLEEVEN Mo
Villa Richmond,
22 Boulevard Princesse Charlotte
98000 Monte Carlo - Monaco

Email: admin-mo@cleeven.com
Phone: +33 (0)7 76 013 437

CLEEVEN Ac

Annecy

France

FRANCE

Annecy

CLEEVEN Ac
Park Nord,
Immeuble Astrolabe
74370 METZ-TESSY

Email: admin-cleeven@cleeven.com
Phone: +33 (0)6 26 54 48 98
*obligatoriska fält
Cleeven uses cookies to provide you the best experience. By continuing to browse this site, you accept the use of cookies. For more information, please read our privacy policy.